جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مرکز تجاری صنعت ساختمان ج. ا. ایران در عراق

بیانه مدیرعامل شرکت توسعه ارتباطات بین المللی تجاری ارگ

راه‌اندازی مرکز تخصصی صادرات صنعت ساختمان ایران در عراق

شرکت توسعه ارتباطات بین‌المللی تجاری ارگ با بهره‌گیری از تجربه 20 ساله خود، اقدام به راه‌اندازی بزرگ‌ترین رویداد صادراتی و ارزآوری صنعت ساختمان کشور کرده است.

این مرکز با هدف توسعه صادرات محصولات صنعت ساختمان ایران به عراق در شهر کلار ایجاد شده و در کنار آن، بزرگ‌ترین شبکه بازاریابی و تبلیغات این محصولات در عراق راه‌اندازی شده است.

امید است با افتتاح این مرکز، صادرات محصولات باکیفیت ایرانی در کشورهای دیگر نیز گسترش یابد.

اولین مرکز تخصصی صادرات صنعت ساختمان ایران در شهر کلار عراق راه‌اندازی شده است.

این مرکز در مجاورت بزرگ‌ترین پایانه صادراتی غرب کشور قرار دارد.

همزمان با افتتاح این مرکز، بزرگ‌ترین شبکه بازاریابی و تبلیغات محصولات صنعت ساختمان ایران در عراق نیز راه‌اندازی شده است.

امید است با گسترش فعالیت‌های این مرکز، صادرات محصولات ایرانی در کشورهای دیگر نیز افزایش یابد.

رویداد‌ ، نشست در وبلاگ مرکز مطالعه کنید