مرکز تجاری تخصصی صنعت ساختمان ایران در عراق

با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران

ارتباط با ما

موقیعت دبیرخانه

موقیعت مرکز

شرکت توسعه ارتباطات بین المللی تجاری ارگ