مرکز تجاری تخصصی صنعت ساختمان ایران در عراق

با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران

گمرک پرویزخان، مجهزترین گمرک ایران

امتیازات خاص گمرک پرویزخان

این مرکز در عراق ، نزدیک به مرز ایران و گمرک پرویزخان است که فاصله گمرک با این مرکز حدود 25 کیلومتر می باشد.
trading

48% صادرات ایران به کشور عراق از این گمرک انجام میگردد

equipment

گمرک پرویزخان یکی از مجهزترین گمرکات در غرب ایران است

architecture and city

شهرستان قصر شیرین مقابل شهر کلار (این مرکز) قرار دارد

city

نزدیکترین شهرها به این گمرک سرپل ذهاب، قصر شیرین است

route

مسافت کرمانشاه تامرزوگمرک پرویزخان زمینی 2:15 دقیقه است

signpost

مسافت گمرک پرویزخان (مرز ایران) تا کلار حدود 20 دقیقه است

تصاویری از پایانه گمرک پرویزخان در مرز ایران و اقلیم کردستان عراق

امکانات گمرکی و لجستیکی مرز پرویزخان

مرز پرویزخان بخاطر ارائه حجم عظیمی از کالاهای تجاری نفتی و غیرنفتی تجار ایرانی و عراقی، تمامی امکانات لازم را در اختیار دارد

شرکت توسعه ارتباطات بین المللی تجاری ارگ