جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مرکز تجاری صنعت ساختمان ج. ا. ایران در عراق

معرفی مالک مجتمع تجاری هاوچرخ ( مرکزتجاری )

حمایت تاجر برجسته عراقی از ایجاد مرکز تخصصی صنعت ساختمان ایران در کلار

آقای احمد علی محمد معروف به کاک احمد کلاری به عنوان مالک مجتمع تجاری هاوچرخ شهر کلار و نایب رئیس اتاق بازرگانی سلیمانیه عراق از تجار خوش‌آوازه کشور عراق است.

وی برای ایجاد نخستین مرکز تخصصی توسعه صادرات صنعت ساختمان ایران در شهر کلار، حمایت‌های زیادی را با شرکت ارگ انجام داده است.

این مرکز تجاری در شاهراه اقتصادی و تجاری عراق و در مجاورت بزرگ‌ترین پایانه صادراتی غرب ایران، گمرک پرویزخان قرار دارد.

رویداد‌ ، نشست در وبلاگ مرکز مطالعه کنید