جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مرکز تجاری صنعت ساختمان ج. ا. ایران در عراق

معرفی کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی عراق

ایجاد مرکز تخصصی صنعت ساختمان ایران در عراق نقش مهمی در توسعه روابط تجاری دو کشور خواهد داشت

آقای ابوعلی افشاری کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی عراق و مشاور اقتصادی این مرکز اظهار داشت: کشور عراق به دلیل تجاوزات اخیر آمریکا و داعش دچار آسیب‌های زیادی در زیرساخت‌های عمرانی و شهری شده است.

وی افزود: اکنون عراق به طور گسترده در حال بازسازی‌ها و ساخت و سازهای فراوان است. لذا ایجاد نخستین مرکز تخصصی توسعه صادرات صنعت ساختمان ایران در کشور عراق که توسط بخش خصوصی در شهر کلار دایر شده است، می‌تواند نقش مهمی را در فرهنگ‌سازی و ترویج مصالح با کیفیت ایرانی به سازندگان پروژه‌های ساختمانی عراق ایفا کند.

وی تأکید کرد: دبیرخانه اجرایی مرکز باید در انتخاب تولیدکنندگان برتر صنعت ساختمان ایران برای مشارکت در این مرکز، نهایت دقت را به عمل آورد تا این مرکز به محلی امن برای مبادلات تجاری مهندسان، تجار و سازندگان عراق تبدیل شود.

رویداد‌ ، نشست در وبلاگ مرکز مطالعه کنید