جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مرکز تجاری صنعت ساختمان ج. ا. ایران در عراق

گردهمایی تولیدکنندگان در سالن همایش صداسیما

اولین گردهمایی آسیایی سازندگان ، تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت ساختمان

اولین گردهمایی آسیایی سازندگان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت ساختمان، رویدادی برای اتحاد و همافزایی بخش خصوصی در عرصه ساخت و ساز و معماری کشورهای آسیایی است.

این رویداد مهم با حضور نمایندگان برجسته شرکت‌های ساختمانی، تولیدی و صادراتی کشورهای عضو اکو برگزار شد.

هدف از برگزاری این گردهمایی، ایجاد زمینه‌ای برای تبادل دانش، تجربه و فناوری‌های نوین در حوزه‌های مختلف صنعت ساخت و ساز است.

موضوعات مختلفی همچون مصالح و فناوری‌های نوین ساختمانی، معماری پایدار، سبز شدن ساخت و سازها، بهینه‌سازی مصرف انرژی و … در این گردهمایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

شرکت در این رویداد مهم برای سازندگان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان حوزه ساختمان فرصتی استثنایی برای شبکه‌سازی و توسعه کسب و کار در سطح بین‌الملل.

رویداد‌ ، نشست در وبلاگ مرکز مطالعه کنید