جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مرکز تجاری صنعت ساختمان ج. ا. ایران در عراق

نشست عراق ویژه تولیدکنندگان ایرانی

نشست عراق ویژه تولیدکنندگان ایرانی

به منظور بررسی ظرفیت‌ها و فرصت‌های توسعه صادرات محصولات ساختمانی ایران به بازار عراق برگزار شد.

در این نشست با حضور تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی، راهکارهایی برای افزایش سهم صادرات محصولات ساختمانی ایران در بازار مصرف عراق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مسائلی همچون تسهیل فرایندهای تجاری و گمرکی، شناسایی نیازهای بازار هدف، ایجاد شبکه توزیع مناسب و تبلیغات هدفمند از جمله موضوعات کلیدی این نشست بوده است.

حضور در این نشست فرصت مناسبی برای شناخت بیشتر بازار عراق و توسعه صادرات به این کشور همسایه برای تولیدکنندگان ایرانی فراهم آورده است.

رویداد‌ ، نشست در وبلاگ مرکز مطالعه کنید