مرکز تجاری تخصصی صنعت ساختمان ایران در عراق

با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران

ceo page

به نام خدا

اینک با توکل برخداوند مهربان، باری دیگر شرکت توسعه ارتباطات بین المللی تجاری ارگ با همت و تحمل سختی بسیار، با دو سال تحقیقات دقیق و برسی میدانی گسترده توانست، کاری بزرگ و ارزشمند را با هدف کمک به تولید پایدار، صادرات مستمر و ارزآوری کلان، برای تولیدکنندگان توانمند صنعت ساختمان کشورمان به اجرا بگذارد.
مجموعه ارگ سالهاست در راستای ترویج و فرهنگ سازی هدفمند استفاده از تولیدات با کیفیت و استاندارد به تولیدکنندگان معتبر صنعت ساختمان کشور در داخل و خارج کشور خدمت می کند و اینبار کوله بار تجربه و تخصص بیست ساله خود را به کار گرفته است تا بزرگترین رویداد صادراتی وارزآوری کشور را ایجاد نماید و در فاز اول کشور عراق که ساخت سازهای بسیار زیادی درجریان دارد را به مرحله ظهور رسانیده است.
“ایجاد نخستین مرکز تخصصی توسعه صادرات صنعت ساختمان ایران” در شاهراه اصلی تجاری کشور عراق واقع در (شهرکلار) که متصل به جاده ابریشم و در مجاورت مجهزترین پایانه صادراتی غرب کشور است همراه با ” پیاده سازی بزرگترین شبکه بازاریابی مویرگی و تبلیغات هدفمند محصولات صنعت ساختمان ایران” با همکاری نیروهای متخصص و کاردان بومی در شهرهای مهم کشور عراق مهیا و آماده بهره برداری نموده است، تا دست رقبای خارجی و واسطه های سودجو را از بازارهای ساخت ساز آن کشور کوتاه و با روش ارتباطات بومی، امور ترویج گسترده استفاده از مصالح و تجهیزات باکیفیت ایرانی را در بین سازندگان پروژههای بزرگ ساختمانی و عمرانی و تجار عمده فروش کشورعراق فرهنگ سازی و جایگزین محصولات رقبای خارجی نماید.،
افتتاح این مرکز تخصصی با خدمات حرفه ای و کارآمد می تواند، نقطه آغازین بزرگترین رویداد صادراتی وارزآوری صنعت ساختمان کشور باشد که در نوع خود بی نظیر ارزیابی گردیده است، و به لطف ایزد متعال این شرکت در تلاش است تا با کمک مدیران توانمند این صنعت، پس از کشورعراق، شعبات این مرکز را در دیگرکشورهای عربی و اروپایی پر ساخت ساز دایر تا افتخاری برای تولیدکنندگان ایرانمان گردد.
پس بیاییم با یاری هم بصورت تخصصی تولیدات باکیفیت صنعت ساختمان ایران را در دیگر کشورها ترویج و راه صادرات جهانی را هدفمند هموار نماییم.

 

ناصر لعل نوری – مدیر عامل

شرکت توسعه ارتباطات بین المللی تجاری ارگ