مرکز تجاری تخصصی صنعت ساختمان ایران در عراق

با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران

ثبت نام غرفه نمایشگاهی یکساله در مرکز تجاری صنعت ساختمان ایران در عراق

توجه: پس از ارسال مدارک، صلاحیت متقاضیان بررسی می گردد. در صورت تایید ، اعتبار انعقاد قرارداد نهایی
فقط ۴۸ ساعت کاری
می باشد.

چنانچه فرم ثبت نام را دریافت نکرده اید روی دکمه زیر کلیک کرده و دانلود نمائید.

شرکت توسعه ارتباطات بین المللی تجاری ارگ