مرکز تجاری تخصصی صنعت ساختمان ایران در عراق

با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران

رونق ساخت و ساز در عراق: چشم‌اندازی به افزایش توسعه و اقتصاد کشور

دولت عراق در راستا بهبود حل بحران کمبود مسکن در این کشور، اقدام به احداث ۱۵ شهر جدید در این کشور نماید.

دولت عراق برای جبران کمبود مسکن دراین کشور 15 شهر جدید در مناطق مختلف کشورش می سازد، گفته شده تا 3 سال آینده این شهرها به بهره برداری برسد. در این راستا مرکز تجاری تخصصی صنعت ساختمان ایران در عراق، با مذاکرات جدی با مسئولان مسکن آن کشور، این نوید را داده است، به زودی بخش زیادی از مصالح و تجهیزات مصرفی این شهرهای جدید، بدون هیچ واسطه ای توسط تولیدکنندگان معتبر صنعت ساختمان ایران مستقر در این مرکز تامین شود.

شرکت توسعه ارتباطات بین المللی تجاری ارگ