مرکز تجاری تخصصی صنعت ساختمان ایران در عراق

با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران

جناب آقای ناصر لعل نوری

جناب آقای ناصر لعل نوری

صاحب امتیاز و مدیر عامل

ابوعلی افشاری

ابوعلی افشاری

مشاور اقتصادی مرکز در عراق

مهندس جواد استوار

مهندس جواد استوار

مدیر توسعه صادرات و گمرک

مهندس حیدر عزیزخانی

مهندس حیدر عزیزخانی

مدیر حمل و نقل

دانیال عزیز خانی

دانیال عزیز خانی

مدیر اجرایی مرکز عراق

سرکار خانم معصومی

سرکار خانم معصومی

مدیر و مشاور مالی

رضا تحققی

رضا تحققی

مدیر فناوری اطلاعات

شرکت توسعه ارتباطات بین المللی تجاری ارگ