مرکز تجاری تخصصی صنعت ساختمان ایران در عراق

با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران

فرصت ثبت نام نیمه انحصاری تولیدکنندگان

توجه

به دلیل ایجاد تنوع محصولات صنعت ساختمانی در مرکز و رقابت سالم بین تولیدکنندگان، از هر نوع مصالح و تجهیزات ” فقط دو تولیدکننده معتبر”  پس از ثبت نام، صلاحیت آنان مورد ارزیابی قرار می گیرد، شرکت هایی تایید می شوند که محصولات باکیفیت و مرغوب تولید می کنند، توان صادرات بالا و قادر تحویل به موقع سفارشات کلان مشتریان عراقی این مرکز را داشته باشند.  (تشخیص تایید صلاحیت شرکتها بعهده دبیرخانه برگزاری است )

(( ضمنا اولویت با تولیدکنندگانی  است که سریعتر از دیگر رقبای خود اقدام به ثبت نام نموده اند می باشد ))

مجوزهای مرکز

ابلاغیه مدیر کل محترم دفتر عربی آفریقایی
سازمان توسعه تجارت ایران

تاییدیه و موافقت نامه اتاق بازرگانی سلیمانیه عراق

ترجمه موافقت نامه اتاق بازرگانی سلیمانیه عراق

تاییدیه وزارت امور خارجه، سرکنسولگری و اتاق بازرگانی سلیمانیه 

مجوز 5 ساله مالک مجتمع کلار جهت ایجاد مرکز تخصصی

شرکت توسعه ارتباطات بین المللی تجاری ارگ