مرکز تجاری تخصصی صنعت ساختمان ایران در عراق

با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران

فراخوان رییس سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی

fba94381 67c4 4997 b9d7 26d14ce08b8f

فراخوان آقای مهندس رجبی رییس سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی

جهت حمایت از نخستین مرکز تخصصی توسعه صادرات صنعت ساختمان ایران در عراق

سازمان صنعت معدن خراسان رضوی
شرکت توسعه ارتباطات بین المللی تجاری ارگ