مرکز تجاری تخصصی صنعت ساختمان ایران در عراق

با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران

احمد علی محمد معروف به کاک احمد کلاری، مالک مجتمع تجاری (هاوچرخ)

2b2ec5d8 87f4 47c7 93f5 b589efcb7b6c Copy

احمد علی محمد معروف به کاک احمد کلاری، مالک مجتمع تجاری (هاوچرخ)

احمد علی محمد معروف به کاک احمد کلاری بعنوان مالک مجتمع تجاری هاوچرخ شهر کلار است‌ ایشان در سمت نائب ریسس اتاق بازرگانی سلیمانیه عراق و از تجار خوش آوازه کشور عراق می باشند و برای ایجاد این مرکز حمایتهای زیادی را با شرکت ارگ نموده اند.

این مرکز بعنوان نخستین مرکز تخصصی توسعه صادرات صنعت ساختمان ایران در شهر کلار شاهراه اقتصادی تجاری عراق و در مجاورت بزرگترین و مجهز ترین پایانه صادراتی غرب کشور گمرک پرویز خان قرار دارد.

شرکت توسعه ارتباطات بین المللی تجاری ارگ